Rakennussuunnittelu

Pääsuunnittelijan tehtävässä pitkä kokemuksemme suunnittelusta ja rakennushankkeiden parissa työskentelystä on merkittävässä roolissa. Pääsuunnittelija arvioi eri alojen suunnitelmien riittävyyttä ja laadukkuutta ja varmistaa, että suunnittelukokonaisuus on yhtenäinen ja laajuudeltaan oikeanlainen.

Rakennussuunnittelussa huomioidaan mm. rakennuksen sijoittuminen tontille, rakennuksen ympäristö, rakennuksen muoto, tyyli, koko ja materiaalit. 

Tarjoamme asiakkaillemme
  • rakennuslupahakemusten lupapiirrokset
  • pääsuunnittelijan tehtävät
  • lupapiirustukset
Tarjoamme asiakkaillemme
  • rakennuslupahakemusten lupapiirrokset
  • pääsuunnittelijan tehtävät
  • lupapiirustukset