Palvelut

Palvelumme koostuvat rakennesuunnitteluun, konepajasuunnitteluun sekä elementtisuunnitteluun liittyvistä kokonaisuuksista. Tarvittaessa toteutamme yksityisille asiakkaillemme myös rakennussuunnitteluun liittyviä projekteja.

Palvelumme koostuvat rakennesuunnitteluun, konepajasuunnitteluun sekä elementtisuunnitteluun liittyvistä kokonaisuuksista. Tarvittaessa toteutamme yksityisille asiakkaillemme myös rakennussuunnitteluun liittyviä projekteja.

Rakennesuunnittelu

 • lujuuslaskelmat
 • rakennusfysikaaliset laskelmat
 • rakennepiirustukset
 • vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät
 • tekniset selvitykset
 • kantavuusselvitykset
 • lausunnot
 • perustusten vahvistussuunnittelu
 • hankekehitykseen ja kiinteistökehitykseen liittyvä suunnittelu

Rakennesuunnittelu

 • lujuuslaskelmat
 • rakennusfysikaaliset laskelmat
 • rakennepiirrustukset
 • vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät
 • tekniset selvitykset
 • kantavuusselvitykset
 • lausunnot
 • perustusten vahvistussuunnittelu
 • hankekehitykseen ja kiinteistökehitykseen liittyvä suunnittelu

Konepajasuunnittelu

 • valmistuskuvat, -luettelot, -kaaviot sekä -listat
 • kokoonpano- ja asennussuunnitelmat

Konepajasuunnittelu

 • valmistuskuvat, -luettelot, -kaaviot sekä -listat
 • kokoonpano- ja asennussuunnitelmat

Elementtisuunnittelu

 • betonielementtien suunnittelu
 • kuorielementtien suunnittelu
 • teräselementtien suunnittelu
 • puuelementtien suunnittelu

Elementtisuunnittelu

 • betonielementtien suunnittelu
 • kuorielementtien suunnittelu
 • teräselementtien suunnittelu
 • puuelementtien suunnittelu

Rakennussuunnittelu

 • rakennuslupahakemusten lupapiirrokset
 • pääsuunnittelijan tehtävät
 • lupapiirustukset

Rakennussuunnittelu

 • rakennuslupahakemusten lupapiirrustukset
 • päässuunnittelijan tehtävät